دانشکده مهندسی برق

 

لینک سایت اصلی مراسم دانشکده مهندسی برق

 

 

:برنامه زمانی هر روز

دوشنبه 3 خرداد 1395

قرائت قرآن خوش آمد گویی

15-15:20  

معرفی دانشکده و بیان تاریخچه

15:20-15:40

قدردانی و یادی از برخی اساتید بازنشسته دانشگاه

15:40-16:20

سخنرانی یکی از بنیانگذاران دانشکده برق

16:20-16:50

پذیرایی

16:50-17:20

سخنرانی دو نفر از فارغ  التحصیلان برتر دانشکده

17:20-18:20

قدردانی از کارمندان دانشکده (با سابقه بیش از 35 سال)

18:20-18:40

اجرای موسیقی زنده

18:40-19:20

 

سه شنبه 4 خرداد 1395

قرائت قرآن،یادی از روسای سابق دانشکده از آغاز تاکنون و اساتید مرحوم دانشکده

15-15:30  

سخنرانی دو کارآفرین/ صنعتگر برتر دانشکده

15:30-16:30

ارائه دستاوردها/پروژه های موفق دانشکده

16:30-16:50

پذیرایی

16:50-17:20

سخنرانی دو نفر از فارغ  التحصیلان برتر دانشکده

17:20-18:20

قدردانی از حامیان دانشکده

18:20-18:40

اجرای موسیقی زنده

18:40-19:20

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus