تقویم کلی برنامه‌ها

  دوشنبه ۴ آبان تا یکشنبه ۶ دی ۹۴ ................................ اولین المپیاد ورزشی- فرهنگی شریف با رویکرد همبستگی بیشتر استاد و دانشجو
 سه شنبه ۲۶ آبان ۹۴ ............................................... رونمایی از طرح خانواده فناوری شریف 
 سه شنبه ۲۶ آبان ۹۴ ............................................... رونمایی از شش طرح تجاری سازی شده 
 آبان ۹۴ ............................................................. بزرگداشت هفته جهانی کارآفرینی 
 سه شنبه و چهارشنبه ۲۶ و ۲۷ آبان ۹۴ ............................ نمایشگاه دستاوردهای خانواده فناوری شریف 
 شنبه ۱۹ تا چهارشنبه ۲۳ دی ماه ................................... برگزار ی هفته پژوهش 
 یکشنبه ۲۰ دی ۹۴ .................................................. افتتاح فاز ۲ مجتمع خدمات فناوری 
 یکشنبه ۲۰ دی ۹۴ .................................................. افتتاح مرکز خدمات آزمایشگاهی 
 دوشنبه ۳۰ فروردین ۹۵ ............................................ برنامه ویژه دانشکده مهندسی انرژی

  فروردین و اردیبهشت ۹۵ .......................................... جشنواره خوابگاهی دانشجویان
 چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۹۵ ........................................ برنامه ویژه دانشکده مهندسی و علم مواد
 یکشنبه ۵ اردیبهشت ۹۵ .......................................... برنامه ویژه جهاد دانشگاهی
 سه شنبه و چهارشنبه ۷ و ۸ اردیبهشت ۹۵ ....................... برنامه ویژه دانشکده شیمی 
 چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۹۵ ...................................... برنامه ویژه دانشکده مهندسی شیمی و نفت
 
یکشنبه ودوشنبه ۱۹ و ۲۰ اردیبهشت ۹۵ .......................... برنامه ویژه دانشکده فیزیک 
 سه شنبه ۲۱ تا پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت ۹۵ ........................ برنامه ویژه دانشکده مهندسی مکانیک 
 چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۹۵..................................... مراسم اصلی بزرگداشت
 پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت ۹۵ ....................................... نشست اساتید دانش آموخته شریف؛ با حضور اساتید پیشکسوت 
 دوشنبه و سه شنبه ۳ و ۴ خرداد ۹۵  .............................. برنامه ویژه دانشکده مهندسی برق 
 چهارشنبه و پنجشنبه ۵ و ۶ خرداد ۹۵ ............................ کنفرانس فارغ التحصیلان شریف 

 تابستان ۹۵ ........................................................ نشست هم اندیشی: شریف در افق آینده
 سه شنبه ۲۹ تا ۳۱ تیر ۹۵ ......................................... برنامه ویژه دانشکده ریاضی 
 چهارشنبه ۷ مهر ۹۵ .............................................. برنامه ویژه دانشکده مهندسی کامپیوتر 
 شنبه ۱۰ مهر ۹۵ ................................................... برنامه ویژه دانشکده مدیریت و اقتصاد 
 چهارشنبه ۱۴ مهر ۹۵ ............................................. برنامه ویژه دانشکده مهندسی هوا فضا

 چهارشنبه و پنجشنبه ۲۰ و ۲۱ بهمن ۹۵ ........................... برنامه ویژه دانشکده مهندسی عمران 
  مهر ۹۵ ........................................................... جشنواره غذا و صنایع وابسته 

 پاییز ۹۵ .......................................................... نمایشگاه ما می توانیم: دست آوردهای ۵۰ ساله فن آوری شریف

 پاییز ۹۵ ......................................................... انعقاد تفاهم نامه همکاری با ۵ شریک استراتژیک 

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus