برنامه‌های ویژه حوزه معاونت‌ها

 دوشنبه ۴ آبان تا یکشنبه ۶ دی ۹۴ ................................ اولین المپیاد ورزشی- فرهنگی شریف با رویکرد همبستگی بیشتر استاد و دانشجو
 سه شنبه ۲۶ آبان ۹۴ ............................................... رونمایی از طرح خانواده فناوری شریف 
 سه شنبه ۲۶ آبان ۹۴ ............................................... رونمایی از شش طرح تجاری سازی شده 
 آبان ۹۴ ............................................................. بزرگداشت هفته جهانی کارآفرینی 
 سه شنبه و چهارشنبه ۲۶ و ۲۷ آبان ۹۴ ............................ نمایشگاه دستاوردهای خانواده فناوری شریف 
 شنبه ۱۹ تا چهارشنبه ۲۳ دی ماه .................................. برگزاری هفته پژوهش 
 یکشنبه ۲۰ دی ۹۴ ................................................. افتتاح فاز ۲ مجتمع خدمات فناوری 
 یکشنبه ۲۰ دی ۹۴ ................................................. افتتاح مرکز خدمات آزمایشگاهی 
  فروردین و اردیبهشت ۹۵ ......................................... جشنواره خوابگاهی دانشجویان
 یکشنبه ۵ اردیبهشت ۹۵ .......................................... برنامه ویژه جهاد دانشگاهی
 مهر ۹۵ ............................................................ جشنواره غذا و صنایع وابسته

 پاییز ۹۵ ........................................................... انعقاد تفاهم نامه همکاری با ۵ شریک استراتژیک 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus